!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Pomôcka pre hru Piknik slovo

Slovenská nápoveda pre Piknik slovo obsahuje 1000 úrovní.

Hra pre telefóny s Androidom je možné stiahnuť tu:
V hre sa objavia niekolko písmen. S týchto písmen ťahom vytvárate rôzne slová. Slov možno vytvoriť z týchto písmen viac. Čím vyššia úroveň, tým ťažšie je vytvoriť všetky slová.
Odpovede k hre piknik slovo používajte s mierou, predsa len prepisovaním odpovedí z pomocníka už hra nebude tak zábavná.

Zadajte úroveň alebo slovo

Ak zadáte slovo, ktoré už máte, objaví sa ostatné slová.

Ak poznáte viac slov oddeľte ich medzerou napr. "On Noc", objaví sa iba úrovne ktoré obsahujú všetky slová.

961

šál

štrk

Káro

Oltár

Kláštor

889

Jas

Ona

Sob

Jasno

Bonsaj

71

Bol

Ale

Obal

Lebo

Alebo

466

Krv

Krt

Tak

Krava

Kravata

173

Pás

Pár

Páv

Práve

Správne

871

Raz

Dar

Mzda

Rada

Zadarmo

495

Sto

Sob

Boso

Osoba

Sobota

335

Kde

Dar

Reč

Rad

Drak

Darček

692

Ten

Stan

Veta

Svet

Stena

Nevesta

735

Tak

Káva

Vták

Stav

Stávka